Dla nauczycieli akademickich

W ramach systemu USOS została uruchomiona platforma USOSweb, która umożliwia elektroniczną obsługę zajęć.

Co zmienia wprowadzenie platformy USOSweb?

1. Protokoły z zajęć są wypełniane elektronicznie

Od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 na UMCS protokoły są przygotowywane przez pracowników administracyjnych i udostępniane nauczycielom akademickim w platformie USOSweb. Aby pobrać i wypełnić protokół wystarczy zalogować się do platformy USOSweb, wpisać do niego oceny z zajęć, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć do dziekanatu. Dzięki zmianie prowadzący zajęcia może wprowadzać oceny w dowolnym miejscu i czasie, a studenci mogą je na bieżąco śledzić.

Zobacz instrukcję logowania do USOSweb
Zobacz instrukcję wypełniania protokołów w USOSweb

Udostępnione protokoły elektroniczne to pierwszy etap procesu rezygnacji z tradycyjnych, papierowych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta, wraz z którymi zniknie konieczność weryfikacji zgodności ocen w protokole, indeksie i karcie.

2. Elektroniczna rejestracja na zajęcia i egzaminy

Od roku akademickiego 2015/2016 władze Wydziału będą mogły prowadzić rejestrację studentów do grup zajęciowych przez USOSweb. Uprawnieni pracownicy będą mogli ustalić przedmioty, na które będą zapisywać się studenci oraz terminy otwarcia i zakończenia rejestracji internetowej.

Instrukcje dotyczące zapisów online zostaną przekazane upoważnionym pracownikom na etapie projektowania rejestracji.