Dla nauczycieli akademickich

Problemy z obsługą systemu USOS, prosimy zgłaszać do osób odpowiedzialnych za dany zakres.

Protokoły zaliczeniowo-egzaminacyjne:

W przypadku błędnej lub niepełnej listy protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych (brak protokołu z prowadzonego przedmiotu, błędna nazwa przedmiotu itp.) oraz złego przypisania studentów do protokołu, prosimy o kontakt z pracownikami dziekanatu właściwego dla danego Wydziału.

Problemy techniczne związane z wypełnianiem protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych, prosimy zgłaszać do pracowników obsługi technicznej systemu: usos@umcs.pl, tel. 81 537 57 69.

Problemy merytoryczne: 

Problemy techniczne: 
tel. 81 537 57 69
usos@umcs.pl