Dla studentów/doktorantów

W ramach systemu USOS uruchomiona została platforma internetowa USOSweb, która aktualnie umożliwia studentom:

 sprawdzanie wyników zaliczeń i egzaminów
internetowe zapisy na udostępnione zajęcia
  składanie wniosków o pomoc materialną i miejsce w domu studenckim
  ocenianie zajęć (ankiety dydaktyczne)
  automatyczne generowanie kart obiegowych
  udział w wyborach do samorządów studenckich

 

W przyszłości platforma USOSweb pozwoli także m.in. na:

  składanie podań
  obsługę spraw związanych z wymianą w ramach programu Erasmus+