Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Waldemara Parucha

17.05.2022

16.05.2022 r. Fot. Bartosz Proll