Uregulowania wewnętrzne i bazy danych

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące uregulowań wewnętrznych UMCS związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych oraz linki do baz danych.

W przypadku wnioskowania w konkursach o międzynarodowe projekty badawcze nadrzędną rolę odgrywają wytyczne kwalifikowalności oraz regulamin danego konkursu.

 

Sprawy kadrowo-płacowe

ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Z TYTUŁU POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA BADANIA NAUKOWE (+ wniosek) 

Wzory dokumentów kadrowych w wersji anglojęzycznej

Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Zatrudnienie nienauczycieli i wzory druków

 

Uregulowania dot. kosztów pośrednich 

 

GOSPODARKA FINANSOWA UNIWERSYTETU

 

Wyjazdy zagraniczne i przyjazdy gości

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE
Obsługa projektów międzynarodowych badawczych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWANYMI LUB WSPÓŁFINANSOWANYMI Z EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH


 

 

Informacje dotyczące infrastruktury badawczej

 

POL-on

 

Informacje dotyczące realizowanych projektów badawczych

 

POL-on

 

Wzór listu intencyjnego (w przypadku braku wzoru w dokumentacji projektowej)