Uprawnienia nauczycielskie - Geografia

Uprawnienia nauczycielskie dla studentów Geografii

I stopień

Student w trakcie studiów I stopnia, może zdobyć nieodpłatnie uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych, w ramach tzw. bloku dydaktycznego. W jego skład wchodzą przedmioty według standardów kształcenia nauczycieli z dn. 17. 01. 2012 r.  Należą do nich:

  • przedmioty pedagogiczno-psychologiczne,
  • przedmioty z zakresu dydaktyki,
  • przedmioty merytoryczne z zakresu Przyrody 
  • praktyki: ogólnopedagogiczna oraz metodyczno-przedmiotowa.

Przedmioty dające przygotowanie merytoryczne (z zakresu biologii, fizyki i chemii) realizowane są w ramach bloku zajęć fakultatywnych, natomiast wszystkie pozostałe w ramach dodatkowych 30 pkt. ECTS, które student podczas studiów I stopnia może zdobyć nieodpłatnie.
Kontynuując blok pedagogiczny na studiach II stopnia (studia magisterskie), student poszerza swoje kwalifikacje do nauczania geografii w szkole gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, jak również do nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej.
Uczestnictwo w bloku dydaktycznym możliwe jest niezależnie od wybranej przez studenta specjalności. Uprawnienia nauczycielskie są dodatkową korzyścią, jaką osiąga student studiując na kierunku Geografia.