Uniwersytet solidarny z naukowcami z Białorusi.

W dniu 3 marca br. do Lublina przyjechała pani prof. Alena Rudenka z Katedry Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Pani profesor Alena Rudenka wraz z naukowcami z Polski, pod opieką prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (Instytut Filologii Polskiej UMCS) będzie pracowała przez rok przy opracowaniu kolejnego już tomu Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów. Podczas pobytu naukowego zaplanowane są również liczne wykłady i warsztaty z udziałem pani profesor.

Projekt jest współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w ramach działania: Solidarni z Naukowcami.

Profesor Alenie Rudence i wszystkim Naukowcom zaangażowanym w projekt życzymy wielu sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2021