Uniwersyteckie Forum Dyrygentów - Konfrontacje Młodych Chórmistrzów

Młodzi dyrygenci z całego kraju spotkali się w dniach 5-7 czerwca br. w Chatce Żaka. Wzięli udział w Uniwersyteckim Forum Dyrygentów, czyli zainicjowanych w 2016 roku ogólnopolskich spotkaniach z udziałem studentów oraz pedagogów kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” uczelni wyższych podlegających MNiSW. W ramach Forum zorganizowano Konfrontacje Młodych Chórmistrzów – konkurs, popularyzujący zawód dyrygenta chóralnego. Dzięki udziałowi w konkursie młodzi ludzie mogli doskonalić warsztat dyrygencki, poznać nową literaturę chóralną oraz pracować z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi.

Ponadto 7 czerwca w Instytucie Muzyki UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Chóralistyka-między tradycją a nowoczesnością” z udziałem pedagogów dyrygowania, dyrygentów i chórmistrzów – uznanych autorytetach w tej dziedzinie. Organizatorem Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów był Zakład Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    23 czerwca 2017