Umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów z zakresu nauk o polityce i administracji w UMCS

Tytuł projektu: „Umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów z zakresu nauk o polityce i administracji UMCS”

Nr umowy: PPI/STE/2018/1/00004/U/001

Jednostka organizacyjna: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Wartość projektu: 771 300,00 PLN

Termin realizacji: 01.05.2019-30.06.2023

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/en/ster-doctoral-scholarships-for-foreign-students,16896.htm

    Autor
    Dorota Obydź