Aktualności

UMCS w raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”

Poniżej przedstawiamy dane z raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2015” Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” na temat procesu umiędzynaradawiania polskiego szkolnictwa wyższego. Przytaczane wyniki stanowią efekt badań Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przeprowadzonych w I kwartale br. oraz analiz danych pochodzących z badań Głównego Urzędu Statystycznego za rok akademicki 2014/2015 oraz OECD, UNESCO i IIE za rok 2013 i 2015.

Z badań dotyczących liczby studentów zagranicznych kształcących się w Polsce w 2015 r. wynika, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, na którym w roku akademickim 2014/2015 uczyło się 1131 cudzoziemców, plasuje się na VII pozycji wśród wszystkich szkół wyższych, a na IV w zestawieniu uczelni publicznych. UMCS zajmuje I miejsce wśród uczelni publicznych (IV w rankingu wszystkich szkół wyższych) pod kątem liczby kształconych studentów z Ukrainy oraz XI wśród uczelni uczących studentów pochodzących z Białorusi.

Biorąc pod uwagę popularność kierunków studiów na polskich uczelniach wśród obcokrajowców, nasz Uniwersytet zajął kolejno:

III miejsce w kategorii „Kierunki filologiczne” (łącznie kształcimy na nich 152 studentów),

VIII miejsce w kategorii „Ekonomia” (81 studentów),

IX miejsce w kategorii „Stosunki międzynarodowe” (144 osoby),

XII miejsce w kategoriach „Turystyka i rekreacja” (103 studentów) i „Informatyka” (41 studentów).

UMCS został ponadto wskazany jako szkoła wyższa, na której uczy się najwięcej studentów zagranicznych w województwie lubelskim. Warto przy tym nadmienić, że samo województwo stanowi trzeci co do liczby kształcących się cudzoziemców ośrodek akademicki w Polsce.

Szczegółowe informacje o raporcie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    23 grudnia 2015