UMCS: Seminarium „Naukowe samo-oszukiwanie: czy ktokolwiek z nas jest odporny?” w ECOTECH-COMPLEX

Zapraszamy na seminarium pt. „Scientific self-deception: are any of us immune?” / „Naukowe samo-oszukiwanie: czy ktokolwiek z nas jest odporny?” Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w Centrum ECOTECH-COMPLEX (ul. Głęboka 39), a poprowadzi je prof. Stefan Franzen (Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh USA).

Wydarzenie będzie relacją doświadczonego i aktywnego naukowca, który pokaże, jakie zdarzenia i fakty były podstawą do najdłużej prowadzonego śledztwa w historii Narodowej Fundacji Nauki (NSF) dotyczącego nadużyć badawczych. Prof. Stefan Franzen jest wybitnym chemikiem i autorem głośnej książki pt. „University Responsibility for the Adjudication of Research Misconduct. The Science Bubble”. Ekspert przedstawi swoje wnioski na temat nadużyć w badaniach naukowych, powstałych przede wszystkim w wyniku niewłaściwego prowadzenia badań. Omówi je z perspektywy etyki badawczej – z uwzględnieniem kontekstu filozoficznego, historycznego i socjologicznego. Warto odnotować, że choć seminarium będzie prowadzone w języku angielskim, to naukowiec porozumiewa się także w języku polskim.

Przypadki fałszowania i fabrykowania wyników badań naukowych nie należą jedynie do przeszłości, a problemy z nimi związane są niestety nadal aktualne – choć większość takich przypadków jest nieujawniana. Wszyscy badacze są narażeni na ryzyko popełnienia błędów badawczych i, co oczywiste, często jest im bardzo trudno przyznać się do nich, nawet przed samym sobą. Większość błędów naukowych to „błędy niewinne” (czyli niepopełnione z zamiarem oszustwa), dlatego powinny istnieć procedury ułatwiające wycofanie błędnych rezultatów z publikacji lub ich korektę. Przede wszystkim jednak powinna panować pośród badawczy chęć i gotowość do otwartej dyskusji na temat ewentualnych pomyłek czy błędów. Dziś jednak każda sugestia, że „coś jest nie tak”, od razu prowadzi do pytania, czy wyniki te nie zostały sfałszowane. Gdyby jednak niezamierzone fałszowanie wyników było wsparte silną presją do ich wycofania z naukowego obiegu, stanowiłoby to silny argument także dla czynności prawnych w zakresie nadużyć badawczych.

Seminarium odbędzie się w formule hybrydowej – zapisy dla wszystkich chętnych uczestników w transmisji online prowadzone są na stronie www.ecotech.umcs.pl w zakładce „Aktualności”.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 grudnia 2021