Kalendarz wydarzeń

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

uprzejmie zapraszają na

uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych,

która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00
w Auli Uniwersyteckiej w gmachu Wydziału Prawa i Administracji
(pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5).

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 czerwca 2019