Kalendarz wydarzeń

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

uprzejmie zapraszają na

UROCZYSTĄ PROMOCJĘ DOKTORÓW
i DOKTORÓW HABILITOWANYCH

która odbędzie się 20 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00
w Auli Uniwersyteckiej w gmachu Wydziału Prawa i Administracji
(pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5)

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    5 czerwca 2018