Kalendarz wydarzeń

3xP: Polityczne konteksty awangardy (1918-1968)

  • Organizator
    Instytut Filologii Polskiej UMCS
  • Miejsce
    Lublin

Instytut Filologii Polskiej UMCS zaprasza do udziału w seminarium naukowym „Państwo/Awangarda", które odbędzie się w dniach 17-18.06.2019 r. w Lublinie.

Spotkanie będzie częścią cyklu „3xP: Polityczne konteksty awangardy (1918-1968)", współorganizowanego przez Ośrodek Badań nad Awangardą UJ oraz Instytut Kultury Polskiej UW.

Celem cyklu seminariów „3xP" poświęconych polskiej awangardzie w latach 1918-1968 jest wszechstronna kontekstualizacja ruchów awangardowych i dorobku ich twórców oraz przyjrzenie się ich praktyce twórczej, działaniom, założeniom, ideom, teoriom i projektom w macierzystych kontekstach historycznych. Interesują nas realne ramy ich funkcjonowania (materialne, ekonomiczne, polityczne, instytucjonalne, prawne i państwowe), a także związki tych ram z działalnością artystyczną. Chcemy przyjrzeć się polityczności awangard i jej politykom, uwzględniając procesy i zjawiska kulturowe z nimi związane, takie jak np. edukacja i jej przemiany w XX wieku, cenzura (przedwojenna i powojenna), warunki i teorie ekonomiczne, rozwój nauki (technika, geografia, medycyna, psychiatria i inne), przemiany prawne, państwowe i kościelne w ich wzajemnym uwikłaniu, ruchy emancypacyjne różnych grup społecznych (kobiety, dzieci, robotnicy etc.), zjawisko awansu społecznego w XX wieku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz zgłoszeń znajdują się w załączniku.