UMCS: Immatrykulacje studentów pierwszego roku - zaproszenie

1 października br. na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędą się immatrykulacje studentów, czyli uroczystości, podczas których osoby rozpoczynające pierwszy rok studiów zostaną oficjalnie włączone w poczet społeczności akademickiej UMCS. Poniżej przesyłam harmonogram wydarzenia.

Prof. Radosław Dobrowolski - Rektor UMCS będzie immatrykulował studentów w godz.:

8.30      studenci Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (ul. Głęboka 45, Aula nr 1.08)
10.30    studenci Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (ul. Głęboka 45, Aula nr 1.08)     
12.30    studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gosp. Przestrzennej (ul. Głęboka 45, Aula nr 1.08 w budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa)

Prof. Arkadiusz Bereza - Prorektor ds. Ogólnych:

8.30      Wydział Historii i Archeologii (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Aula duża)
10.00    Wydział Prawa i Administracji (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula Uniwersytecka)
12.30    Wydział Prawa i Administracji (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula Uniwersytecka)
14.00    Wydział Filozofii i Socjologii (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Aula Wydziału)

Dodatkowo 3 października 2022 r. - Wydział Zamiejscowy w Puławach, godz. 16.00 (ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18) 

Prof. Dorota Kołodyńska - Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia:

8.30      Wydział Chemii  (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Aula A Collegium Chemicum)  
10.30    Wydział Filologiczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Aula duża)
12.30    Wydział Filologiczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Aula duża)
14.30    Wydział Filologiczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Aula duża)

Prof. Wiesław Gruszecki - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej:

8.30      Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (ul. Akademicka 9, Aula Instytutu Informatyki)
10.30    Wydział Biologii i Biotechnologii (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Aula A Collegium Chemicum w budynku Wydziału Chemii)
12.30    Wydział Pedagogiki i Psychologii (ul. Głęboka 43, Aula In. Pedagogiki)
13.30    Wydział Pedagogiki i Psychologii (ul. Głęboka 43, Aula In. Psychologii).

Prof. Zbigniew Pastuszak - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką:

8.30      Wydział Ekonomiczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula III WE)
10.00    Wydział Ekonomiczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula II WE).
12.00    Wydział Ekonomiczny (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula III WE)
14.30    Wydział Artystyczny (al. Kraśnicka 2b, Aula Instytutu Sztuk Pięknych 103)

W roku akademickim 2022/2023 naukę na pierwszym roku studiów w UMCS, na wszystkich trybach, rozpocznie niemal 6900 studentów (dane na 29.09.2022 roku, mogą jeszcze ulec nieznacznej zmianie). Warto przy tym wspomnieć o dużym zainteresowaniu wśród cudzoziemców kształceniem na naszej uczelni. W tym roku naukę w UMCS rozpocznie aż 700 obcokrajowców reprezentujących 46 krajów świata.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, która odbędzie się 21 października o godz. 11:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym czasie.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    30 września 2022