Galeria mediów

Obrona pracy magisterskiej na polu bitwy

21.07.2015

19 lipca br. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyła się rekonstrukcja historyczna upamiętniająca wydarzenia, jakie rozegrały się na Lubelszczyźnie latem 1944 roku. Wydarzenie to było jednocześnie obroną pracy magisterskiej studenta UMCS, Grzegorza Antoszka - jednego z członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Grenadiere". Była to pionierska praca, zrealizowana pod kierunkiem dra hab. Roberta Litwińskiego, prof. UMCS, Dziekana Wydziału Humanistycznego.

Fot. Kamila Kubiczek, SRH AA7