Aktualności

Zmarła śp. prof. dr hab. Maria Sękowska

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 19 stycznia 2020 r. zmarła

śp. prof. dr hab. Maria Sękowska

Urodziła się 16 lipca 1958 roku w Białymstoku.

W latach 1978-1982 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Dyplom z malarstwa uzyskała w 1982 r.

Od roku 1990 była zatrudniona w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS.
Stopień doktora uzyskała w 1997 r., stopień doktora habilitowanego – w 2011 r.
Od 2017 r. pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS w Instytucie Sztuk Pięknych.

 W swojej twórczości artystycznej prof. Maria Sękowska koncentrowała się na grafice, rysunku i malarstwie.
Brała udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i ponad 50 wystawach indywidualnych – w kraju i za granicą.
Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych.

Wielokrotnie nagradzana w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublina za wybitną działalność kulturalno-naukową oraz promocję Lublina na arenie krajowej i międzynarodowej.

Była członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych w tym: Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, 
 Związku Polskich Artystów Plastyków o/Lublin oraz Stowarzyszenia Wspólne Korzenie działającego na rzecz Polaków na Wschodzie.

Odeszła ceniona pedagog oraz artystka grafik.


Msza żałobna odbędzie się dnia 28 stycznia 2020 r. o godz. 09:30 w Parafii Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

Po mszy św. odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Unickiej o godz. 11:00.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    23 stycznia 2020