Aktualności

Zmarła śp. prof. dr hab. Kazimiera Gromysz-Kałkowska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 maja 2019 r. zmarła

śp. prof. dr hab. Kazimiera Gromysz-Kałkowska

emerytowana profesor

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Urodziła się 8 listopada 1933 roku w Łyniewie (woj. Lubelskie).

W latach 1956-1961 pracowała w Zakładzie Biologii i Etologii Zwierząt KUL. W październiku 1961 roku podjęła pracę w Zakładzie Fizjologii Zwierząt UMCS na etacie starszego asystenta, od 1963 roku adiunkta, od 1977 roku docenta, od 1987 roku profesora nadzwyczajnego, a 1995 roku – profesora zwyczajnego. W 1998 roku objęła kierownictwo Zakładu i pełniła tę funkcję do końca 2002 roku.

W początkowym okresie swojej działalności naukowej zajmowała się problemami związanymi z etologią zwierząt. Jednakże głównym zagadnieniem prowadzonych przez nią badań przez wiele lat był metabolizm oddechowy zwierząt bezkręgowych w uwarunkowaniu czynników endo- i egzogennych. Kolejnym problemem badawczym był wpływ pestycydów fosfoorganicznych na wskaźniki hematologiczne u płazów, ptaków i ssaków. Ponadto tematem jej zainteresowań była ocena toksyczności pestycydów fosfoorgnicznych i piretroidów oraz zakwaszenia środowiska w oparciu o wartości LD50 oraz o zmiany metabolizmu oddechowego u wybranych przedstawicieli fauny ściółkowo-glebowej.

Była wieloletnim członkiem PTZool., PTF i rzeczywistym członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W towarzystwach tych pełniła funkcję sekretarza naukowego, skarbnika, wiceprezesa i prezesa. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach różnych komisji wydziałowych jako członek i przewodnicząca, a także w komisjach senackich. Przez dwie kadencje (1984-1990) pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Biologii.

Za pracę dydaktyczną i naukową została kilkakrotnie wyróżniona nagrodami Rektora UMCS, nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrną Honorową Odznaką Zasłużonego dla Lublina.

W osobie Pani Profesor Kazimiery Gromysz-Kałkowskiej żegnamy wielkiego człowieka, wybitnego specjalistę w zakresie fizjologii i etologii zwierząt, wychowawcę wielu pokoleń biologów.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Msza św. żałobna odbędzie się w czwartek, 23 maja 2019 roku o godzinie 13.00
w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Unickiej w Lublinie.

Po Mszy św. uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    22 maja 2019