Aktualności

Zmarła dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, prof. UMCS

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 16 stycznia 2015 r. zmarła

dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, prof. nadzw.


Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 13.00
w Kościele Garnizonowym w Lublinie, po której odbędzie się pogrzeb
na cmentarzu przy ul. Lipowej.


Urodzona 12 listopada 1947 r. w Piaskach Szlacheckich. Związana zawodowo z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie przeszła wszystkie szczeble awansu nauczyciela akademickiego od asystenta do profesora nadzwyczajnego (1999).

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2001 r. Pani Profesor pełniła funkcję Kierownika Zakładu Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, należała również do założycieli Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Osiągniecia naukowe Profesor Barbary Czwórnóg-Jadczak stawiają ją wśród najlepszych historyków literatury zajmujących się wiekiem XVIII i XIX.

Za swą działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną otrzymała wiele odznaczeń i nagród, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN.

Odszedł ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży oraz wielki człowiek.


Instytut Filologii Polskiej UMCS z głębokim żalem zawiadamia,
że w dniu 16 stycznia 2015 roku odeszła od nas

prof. dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
długoletni kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej,

badaczka literatury, specjalistka z zakresu literatury oświecenia i preromantyzmu,
autorka książek „Klasyk aż do śmierci”, „Klasycy i romantycy. Spór i dialog”,
długoletni, ceniony pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

Śmierć Profesor Barbary Czwórnóg-Jadczak stanowi dla polskiego literaturoznawstwa niepowetowaną stratę.

Odeszła od nas wspaniała Organizatorka, Koleżanka i Nauczycielka

 Zastępcy Dyrektora i Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    22 stycznia 2015