Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Tadeusz Pałka

głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2021 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Tadeusz Pałka

Urodził się 10 lutego 1942 r. w Kazimierzu Dolnym .
Studia psychologiczne ukończył w 1969 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1974 r. uzyskał dyplom reżyserski w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2000 r.
W 2005 r. został mu nadany tytuł profesora sztuk filmowych.
Z Instytutem Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie związany zawodowo w latach 2007-2015.
Prof. Tadeusz Pałka był wybitnym specjalistą z zakresu sztuki filmowej i znawcą historii sztuk audiowizualnych.
Wybitny reżyser i scenarzysta około 60 filmów dokumentalnych, w których często odnosił się do problemów społecznych oraz wykorzystywał motyw Lubelszczyzny.
Wielokrotnie nagradzany na festiwalach polskich i zagranicznych.
Członek Zarządu Sekcji Filmu Dokumentalnego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Promotor wielu prac magisterskich i doktoranckich.

W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego reżysera, producenta i nauczyciela akademickiego, wielce zasłużonego dla Uniwersytetu i Wydziału Humanistycznego.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2021