Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2020 roku zmarł

śp.
prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

Urodził się 20 listopada 1941 r. w Jaślikowie.
Studia prawnicze ukończył w 1964 r. na Wydziale Prawa UMCS.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1969 r., a stopień doktora habilitowanego
w 1980 r.
W 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo przez całe życie.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji (1996–1999), Dyrektor Instytutu Prawa Karnego (1981–1996, 2007–2012), Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii (1992–2004), Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (2004–2012).
W 1993 r. powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Komisji Edukacji Ministra Edukacji Narodowej. W latach 1993–1996 członek Komisji Dyscyplinarnej
przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Profesor Tadeusz Bojarski był autorem ponad 150 prac naukowych w zakresie problematyki teorii prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości, a także wielu opinii
dla Komisji Ustawodawczej Sejmu i Senatu RP.
Organizator licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym.
Wypromował kilkuset magistrów i dyplomantów, 10 doktorów i 7 doktorów habilitowanych.
Wielokrotnie nagradzany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę.
W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej, Osobę wielce zasłużoną
dla polskiego i światowego prawa karnego.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 1 grudnia (wtorek) o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Baranowska
    Data dodania
    23 listopada 2020