Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 13 października 2016 r. zmarł

Śp. prof. dr hab. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz
doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
światowej sławy fizyk

Urodził się w 1925 r. w Wilnie. Zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1969-1971 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki UJ, w 1969-1976 dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, a w latach 1966-1968 wicedyrektora Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej.

Był członkiem rzeczywistym PAN oraz członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury.

W 1998 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był również doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Odszedł wielki człowiek, wybitny fizyk oraz wychowawca młodzieży.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz kondolencje składają Rektor, Senat oraz społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    17 października 2016