Aktualności

Zmarł śp. dr Zbigniew Radziszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 października 2020 roku zmarł

śp.

 dr Zbigniew Radziszewski

Urodził się 20 marca 1953 r. w Lublinie.  

Studia matematyczne ukończył w 1976 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.

Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1985 r.

Z Zakładem Geometrii w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie związany zawodowo w latach 1976-2018.

Dr Zbigniew Radziszewski był autorem wielu prac naukowych w zakresie geometrii różniczkowej klasycznej
i operacji naturalnych oraz autorem zbioru zadań i podręcznika z geometrii analitycznej.

Promotor kilkudziesięciu magistrów i licencjatów.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMCS.

W osobie Pana Doktora  żegnamy wybitnego matematyka, wielce zasłużonego dla Uniwersytetu i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Uroczystości pogrzebowe odprawione zostaną w dniu 19.10.2020 roku o godz. 11.00 przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Rodzina prosi uczestników pogrzebu o zebranie się przy bramie od ul. Białej o godzinie 10.40.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2020