Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Antoni Krawczyk prof. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2020 r. zmarł

śp. dr hab. Antoni Krawczyk prof. UMCS

Urodził się 2 czerwca 1942 r. w Starej Wsi.  

Studia historyczne ukończył w 1965 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1973 r., a stopień doktora habilitowanego w 1995 r.

W 2001 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1965-2012.

Kierownik Zakładu Podstaw Kultury i Naukoznawstwa,

Związany z Kolegium Licencjackim w Radomiu, gdzie pełnił funkcję koordynatora kierunków bibliotekoznawstwo oraz informacja naukowo-techniczna.

Autor wielu cennych publikacji, organizator licznych konferencji naukowych oraz uznany dydaktyk.

Odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 maja 2020 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka.  

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 maja 2020