Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Marceli Klimkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku zmarł

prof. dr hab. Marceli Klimkowski

Urodził się 16 stycznia 1937 r. w Hayange we Francji.
Studia psychologiczne ukończył w 1960 r. w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa.
Stopień doktora nauk psychologicznych uzyskał w 1966 r., a stopień doktora habilitowanego w 1976 r.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo od 1960r.
Asystent w Katedrze Psychologii (1960-1962), Dyrektor Instytutu Psychologii (1977-1980) oraz (1984-1985),
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1987-1990).
Prof. Marceli Klimkowski był autorem wielu prac naukowych w zakresie neuropsychologii pamięci i mowy, asymetrii funkcjonalnej mózgu,
metodologii badań neuropsychologicznych, diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami mózgu.
Przez wiele lat współpracował z wybitnymi neuropsychologami t.j. Aleksander Łuria i Henry Hecaen w Paryżu.
Wieloletni członek Komitetu Nauk Psychologicznych i Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wielokrotnie nagradzany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”
Oraz Medalem Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej,
Osobę wielce zasłużoną dla polskiej i światowej neuropsychologii.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 grudnia 2020