Aktualności

Wyróżnienie dla historyka UMCS

Sdružení Historiků České Republiky, korporacyjna organizacja czeskich historyków, na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia br. podjęła uchwałę o uhonorowaniu prof. dr. hab. Henryka Gmiterka z Instytutu Historii UMCS swoim honorowym członkostwem.

Wyróżnienie to zostało przyznane w uznaniu dużego wkładu prof. H. Gmiterka do badań nad relacjami kulturalnymi polsko-czeskimi oraz dziejami czeskiej emigracji wyznaniowej w Polsce w XVI-XVII w., a także jako wyraz docenienia zasług wyróżnionego dla rozwoju współpracy organizacyjnej środowisk historycznych Czech z historiografią polską.

Prof. H. Gmiterek blisko współpracuje z ośrodkami naukowymi w Pradze, Brnie, Ołomuńcu, Czeskich Budziejowicach i Pardubicach. Jest autorem około 50 publikacji o tematyce bohemistycznej, w tym obszerniejszej monografii o polsko-czeskich kontaktach intelektualnych w okresie Odrodzenia. Jest także członkiem Rad Naukowych ważnych dla czeskiej nauki historycznej periodyków, jak „Folia Historica Bohemica”, czy mającego już przeszło 110-letnią tradycję „Český časopis historický”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2015