Aktualności

Warsztaty: Chorwacki na wakacje i nie tylko

Wakacje już blisko! Dołącz do warsztatów praktycznej nauki języka chorwackiego „Chorwacki na wakacje i nie tylko”!

Opiekun warsztatów:

dr hab. Petar Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów:

Nabycie umiejętności posługiwania się językiem chorwackim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowych z zakresu realiów chorwackich regionu bałkańskiego.

Uczestnicy:

Osoby z zerową lub elementarną znajomością języka chorwackiego, planujący krótkoterminowy wyjazd do Chorwacji w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania:

30 h (10 spotkań x 3 h). Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od godz. 16:30. Istnieje możliwość zmiany dni i godzin warsztatów, po konsultacji z grupą.

Terminy zajęć:

5.03.-13.04.2018 r.

Opis zajęć:

Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po chorwacku w obszarach m.in.:  sfery relacji interpersonalnych, zakwaterowania, czasu wolnego, handlu, wyżywienia, zabytków i zachowań społecznych.

Po ukończeniu warsztatów uczestnik m.in.:

  • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia,
  • rozumie, zna i potrafi używać prostych  zdań, nazw i wyrażeń, aby np. opisać miejsce, gdzie mieszka, uzyskać pomoc medyczną, skorzystać z usług banku, sprawdzić pogodę czy kalendarz,
  • potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na formularzu w hotelu.

Ponadto pozna zachowania codzienne i zwyczaje Chorwatów, a także Chorwackie zabytki z listy UNESCO.

Miejsce odbywania warsztatów:

Wydział Humanistyczny UMCS

Cena:

250,00 zł brutto

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów.

Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS  prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119, z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatu.

Opłatę za warsztaty należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

Termin i warunki rekrutacji:

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do dnia 7 marca 2018 r. na adres: kursy.bku@umcs.pl.

Informacji udziela:

Kamila Pękala, Paulina Czyż
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
(Rektorat, X piętro, pok. 1002)
tel. 81 537 58 45
kursy.bku@umcs.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2018