Aktualności

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

uprzejmie zapraszają na

uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych,

która odbędzie się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00
w Auli Uniwersyteckiej w gmachu Wydziału Prawa i Administracji
(pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5).

Podczas uroczystości 44 osoby uzyskają stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnie liczbę 1275 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej siedemdziesięciopięcioletniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostanie 59 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnie liczbę 4449 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie odbędzie się w języku łacińskim.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Chór Akademicki oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    17 grudnia 2019