Aktualności

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
uprzejmie zapraszają na

UROCZYSTĄ PROMOCJĘ DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH

która odbędzie się 13 grudnia 2017 roku (środa) o godzinie 16.00
w Auli Uniwersyteckiej w gmachu Wydziału Prawa i Administracji
(pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin).

Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najmilszym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów. Tego dnia 11 osób uzyska stopień naukowy doktora habilitowanego, a 36 - stopień doktora.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbędzie się w języku łacińskim.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    13 grudnia 2017