Aktualności

"Uniwersytet Młodego Odkrywcy" - 5 projektów UMCS

UMCS otrzymał dofinansowanie na realizację 5 projektów w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków z UE. Łączna wartość projektów to blisko 2 mln PLN.

Uczelnia we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizuje cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla ponad 3.500 dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa lubelskiego. Celem zajęć jest rozwijanie u ich uczestników kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills. Są to między innymi: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Tym samym Uczelnia po raz kolejny będzie realizować zadania z tzw. III misji wpisujące się w szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Komisja Oceny Projektów NCBIR rozpatrzyła i oceniła 204 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 155 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, w tym 5 złożonych przez Uniwersytet:

 • Akademia młodego przyrodnika - Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, wartość projektu: 467 998,00 zł
 • Chemiczna moc żywiołów - Wydział Chemii, wartość projektu: 143 512,00 zł
 • Akademia kreatywnego rozwoju - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, wartość projektu: 499 073,00 zł
 • Eksploratornia wiedzy - Uniwersytet Dziecięcy UMCS, wartość projektu: 372 177,00 zł
 • Za progiem - Wydział Pedagogiki i Psychologii, wartość projektu: 422 351,00 zł

Szczegółowe informacje na temat wymienionych projektów dostępne są w załączniku.

Projekty powstały przy współpracy pracowników Zespołu ds. projektów edukacyjnych Biura ds. kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  11 lipca 2018