Aktualności

UMCS Walk&Talk - „Lublin Old Town Tour”

W piątek, 16 października br. odbyło się drugie spotkanie z cyklu UMCS Walk&Talk zorganizowane przez zagranicznych studentów starszych lat studiów dla nowo przybyłych studentów zagranicznych, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie na UMCS. Tym razem spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Lublin Old Town Tour”.

Koordynacją wydarzenia zajęli się: dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia oraz dr Marcin Gołębiowski – Dyrektor Centrum Promocji UMCS.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania studentów pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie studenci udali się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie Starego Miasta i Zamku. Wydarzenie zostało zorganizowane z zachowaniem należytych środków ostrożności.

Aktualnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej studiuje ok. 1800 studentów zagranicznych pochodzących z prawie 50 państw. Nowoprzybyli studenci rozpoczną kształcenie na anglojęzycznych studiach, m.in. International Relations, Tourism Management, Intercultural Communication, Chemistry, Medical Biology i Graphic Arts.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu Welcome to UMCS - zintegrowany zespół działań i usprawnień instytucjonalnych zorientowany na wzmocnienie efektywności UMCS w zakresie obsługi studentów, doktorantów i kadry z zagranicy.

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2020