Aktualności

UMCS na I miejscu w Polsce

Zgodnie z najnowszym raportem „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się na I miejscu w Polsce w kategorii „Umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%.

UMCS zajmuje najwyższą pozycję wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce, z łączną liczbą 1600 studentów zagranicznych. W bieżącym roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów w murach naszej Uczelni rozpoczęło 670 cudzoziemców.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje również I miejsce wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy (1393 osoby). W zestawieniu obejmującym studentów z Białorusi Uczelnia uplasowała się z kolei na IV miejscu z liczbą 135 studentów, a w kategorii „Wielokulturowość na uniwersytetach” zajmujemy XI pozycję wśród czołowych 20 ośrodków akademickich.

Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” jest cykliczną publikacją prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. Tegoroczny raport to ósma edycja publikacji. Raport przygotowano w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2017