Aktualności

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Ronalda W. Langackera

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa

Profesorowi Ronaldowi W. Langackerowi

Uroczystość odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 11:00
w Auli im. Profesora Kazimierza Myślińskiego
na Wydziale Humanistycznym UMCS,
plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Prof. Ronald W. Langacker (ur. 27 grudnia 1942 r.) jest światowej sławy językoznawcą, współtwórcą językoznawstwa kognitywnego i twórcą gramatyki kognitywnej. Działalność naukowa Profesora obejmuje językoznawstwo angielskie, językoznawstwo ogólne i teoretyczne oraz filozofię języka. Pierwszy stopień naukowy – Bachelor of Arts – zdobył kończąc studia I stopnia z języka francuskiego (1963). Jego najwcześniejsze artykuły z lat 1965-1972 dotyczą gramatyki języka francuskiego. Tytuł magistra (1964) i stopień doktora (1966) uzyskał w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, które stało się główną domeną jego pracy naukowej i dydaktycznej. Po uzyskaniu tytułu Master of Arts (na Uniwersytecie Illinois w Chicago) został pracownikiem Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, gdzie – po przejściu w 2003 roku na emeryturę – nadal prowadzi badania nad językiem i sprawuje opiekę nad adeptami językoznawstwa z całego świata.

Pierwszą monografię „Language and its Structure. Some Fundamental Linguistic Concepts” Profesor Ronald W. Langacker napisał w 1967 r. Prace Profesora wywarły ogromny wpływ na rozwój językoznawstwa przełomu XX i XXI wieku. Jest autorem 20 książek, ponad 200 artykułów naukowych, oraz ok. 30 artykułów-recenzji. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ukazały się przekłady jego artykułów na dziesięć języków: koreański, chiński, japoński, francuski, duński, włoski, rosyjski, hiszpański, kataloński i polski. Trzy książki Profesora zostały opublikowane przez Wydawnictwo UMCS: „Wykłady z gramatyki kognitywnej - Kazimierz 1993” (1995), „Wykłady z gramatyki kognitywnej - Lublin 2001” (2005) oraz „Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures” (2016).

Profesor Langacker to również członek wielu towarzystw naukowych, w tym w latach 1997-1999 Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (ICLA). Stypendysta programu Fulbrighta, Guggenheima oraz National Endowment for the Humanities, został także odznaczony Medalem Uniwersytetu w Helsinkach. W roku 2003 Profesor Ronald W. Langacker otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, zaś w roku 2005 – doktorat honorowy Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3.

Zasługi Profesora dla polskiego językoznawstwa są nie do przecenienia. Jego działalność naukowa stanowi inspirację dla wielu prac badawczych, doktoratów, habilitacji oraz publikacji profesorskich. Jest także bodźcem do stosowania paradygmatu kognitywnego w takich dziedzinach naukowych, jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekład i glottodydaktyka.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    7 maja 2019