Aktualności

Promocja książek na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone książkom:

Wszystkie publikacje zostały wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu autorskim moderowanym przez Panią Profesor Iwonę Hofman (Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach) oprócz autorów książek wzięli udział jako współprowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Mich, dr hab. prof. UMCS Magdalena Piechota, dr hab. prof. UMCS Piotr Celiński oraz dr hab. prof. UMCS Ewa Nowak-Teter.

W trakcie promocji Autorzy zaprezentowali publiczności główne treści oraz problematykę zawartą w ich publikacjach oraz przybliżyli szczegółowe zagadnienia, odpowiadając na pytania uczestników wydarzenia. Prezentowane książki spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zgromadzonych gości oraz żywym zainteresowaniem.

Relacja TVP Lublin z Wydarzenia

Fot. Krzysztof Trojnar

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2020