Aktualności

Profesor Elżbieta Skrzypek - „Kobietą na medal”

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydziału Ekonomicznego UMCS otrzymała statuetkę „Kobiety na medal” w plebiscycie „Gazety Wyborczej”. Uroczystość odbyła się 7 marca 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Pani Profesor pracuje na UMCS od 1982 r., przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej. Efektem jest pracy i badań jest ponad 450 publikacji naukowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jest drugą kadencję członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Była trzykrotnie wybrana przez studentów jako najlepszy dydaktyk roku. Od 25 lat odpowiada za Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej w okręgu lubelskim. Była nagradzana nagrodami rektorskimi, medalem MEN, dwukrotnie Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. W 1999 r. została laureatką Polskiej Nagrody Jakości w dziedzinie „Nauka”.

Drugą statuetkę „Kobiety na medal” otrzymała prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Celem plebiscytu było ukazanie kobiet osiągających sukcesy w nauce i biznesie. Poza prof. Elżbietą Skrzypek wzięły w nim udział także następujące panie z UMCS:

  • dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS, Prodziekan Wydziału Chemii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego,
  • prof. dr hab. Iwona Hofman, Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa,
  • prof. zw. dr hab. Maria Łanczont, Kierownik Zakładu Geoekologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Podczas uroczystości w Trybunale Koronnym zasłużone lublinianki otrzymały także Medale Prezydenta Lublina.

Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy!

Fot. Magdalena Kozak-Siemińska

    Aktualności