Aktualności

Praca dla asystenta studenta z niepełnosprawnościami

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS poszukuje osoby do współpracy na stanowisku asystenta studenta z niepełnosprawnością wzroku na UMCS na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Główne zadania to:

 • towarzyszenie podczas laboratoriów, konwersatoriów i innych zajęć,
 • wsparcie podczas praktyk w placówce medycznej,
 • wsparcie w poruszaniu się po Uczelni,
 • pomoc w sporządzaniu notatek.

Wymagania, jakie stawiamy kandydatom:

 • sprawność fizyczna,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • samodzielność.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie,
 • zdobycie nowego doświadczenia,
 • wsparcie pracowników Zespołu,
 • możliwość udziału w działaniach, szkoleniach organizowanych przez Zespół,
 • zaświadczenie o współpracy.

Osoby (mile widziani studenci/doktoranci) zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza o współpracę. Prosimy dołączyć CV oraz krótką informację o sobie.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
ul. Radziszewskiego 17/9 (parter)
tel.: 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl.

  Aktualności

  Data dodania
  22 listopada 2019