Aktualności

Odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Kazimierza Goebla

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić
na

uroczystość odnowienia doktoratu
prof. dr. hab. Kazimierza Goebla

w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uroczystość rozpocznie się 12 października 2017 roku o godz. 11.00
w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Prof. dr hab. Kazimierz Goebel urodził się 21 października 1940 roku w Warszawie. Egzamin dojrzałości złożył w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Już w czasie studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (w latach 1958-63) rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem prof. Adama Bieleckiego. Po ich ukończeniu został asystentem w Katedrze Zespołowej Matematyki, przekształconej później w Zakład Równań Różniczkowych. W roku 1967 Kazimierz Goebel otrzymał stopień doktora nauk matematycznych na podstawie pracy „O przekształceniach lipschitzowskich i ich uogólnieniach”. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Grubość zbiorów w przestrzeniach metrycznych i jej zastosowania w teorii punktów stałych”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 1988 roku.

Od początku swojej pracy na Uczelni prof. Kazimierz Goebel z pasją i zaangażowaniem poświęcał się działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. W 1980 roku został Kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych i funkcję tę sprawował aż do przejścia na emeryturę. W latach 1984-87 oraz 1990-93 był Prorektorem, a w latach 1993-99 Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profesor Kazimierz Goebel w swoim dorobku naukowym ma 4 książki wydane w języku angielskim oraz ponad 70 artykułów. Wypromował 15 doktorów, 6 osób spośród nich uzyskało później stopień doktora habilitowanego, następnie 3 otrzymały tytuł profesora. Był inicjatorem i organizatorem wielu konferencji naukowych, w tym odbywającej się w ostatnim czasie Lublin-Italian Friends Workshop 2016.

Profesor pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Oddziału Lubelskiego PTM, Członka Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Członka Komitetu Matematyki PAN i Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych J. P. Schaudera w Toruniu.

Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną prof. Kazimierz Goebel został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. Kazimierza Goebla docenione zostały również poza granicami kraju. Profesor był zatrudniany na stanowisku visiting professor w wielu Uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Japonii oraz w Meksyku, był także Członkiem American Mathematical Society i European Mathematical Society.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 października 2017