Aktualności

Nominacje do nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka w 2022 roku

W 2018 roku z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth, ustanowiono doroczną Nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce.

Na posiedzeniu w dniu 27 października 2022 r. Kapituła Nagrody wyłoniła spośród nadesłanych zgłoszeń publikacje nominowane do Nagrody za rok 2021. Wśród nominowanych znalazła się dr Agata Rybińska z Katedry Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Lista wszystkich nominowanych książek – w porządku alfabetycznym – przedstawia się następująco:

Maria Ferenc, „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, ŻIH, Warszawa 2021.

Leszek Hońdo, Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Tarnów 1942, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2021

Anna Jakimyszyn-Gadocha, W trosce o zdrowie żydowskiej społeczności Lwowa (1918-1939), Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2021.

Aleksandra Oniszczuk, Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów, WUW, Warszawa 2021.

Agata Rybińska, Manuel Joel (1826-1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu Wissenschaft des Judentums, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.

Marek Tuszewicki, A Frog under the Tongue. Jewish Folk Medicine in Eastern Europe, Littman Library of Jewish Civilization, in assoc. with Liverpool University Press, London 2021.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 23.11.2022 o godz. 14.00 w sali nr 52 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2022