Aktualności

Nominacje do Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia ustanowiona przez UMCS w Lublinie w 2001 r. jest przyznawana za twórczą kontynuację przesłania Redaktora Jerzego Giedroycia oraz badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”. Cyklicznie do Nagrody zgłaszane są wyróżniające się monografie i wydawnictwa zbiorowe.

W tym roku spośród dwudziestu trzech zgłoszeń, do 21. edycji Nagrody członkowie Kapituły wybrali 9 tytułów książek. W gronie nominowanych znalazły się następujące publikacje:

 • Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989), Szczecin-Warszawa 2020.
 • Pavlo Levchuk, Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
 • Katarzyna Woniak, Zwangswelten. Emotions- und Alltagsgeschichte polnischer ,Zivilarbeiter' in Berlin 1939-1945, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2020, (Światy wymuszone. Historia emocji i codzienności polskich robotników przymusowych w Berlinie).
 • Eryk Krasucki, „A jednak coraz silniej wierzę". Życie i los Witolda Kolskiego (1902–1943), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.
 • Tomasz Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, ISP PAN, Warszawa 2020.
 • Tomasz Kizwalter, Polska nowoczesność. Genealogia, Wydawnictwo UW, Warszawa 2020.
 • Jerzy Giedroyc - Bohdan Osadczuk. Korespondencja 1950–2000, opr. B. Berdychowska, M. Żebrowski, KEW, Wojnowice 2019.
 • Aleksandra Leyk, Joanna Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
 • Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, wyd. Bellona, UMCS, Warszawa-Lublin 2019.

W trakcie posiedzenia Kapituły dyskutowano o przyznaniu nagród honorowych. W poprzednich latach otrzymali ją: Kwartalnik „Akcent”, Fundacja Ośrodka KARTA, Andrzej Peciak, Bohdan Cywiński, Karol Modzelewski.

 

  Aktualności

  Data dodania
  14 września 2021