Aktualności

Nagroda im. Jerzego Giedroycia - wyniki

Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, któremu przewodniczył prof. Krzysztof Pomian odbyło się 19 czerwca 2020 roku. Spośród dziewiętnastu zgłoszeń, do 20. edycji Nagrody członkowie Kapituły wybrali 7 tytułów książek. W gronie nominowanych znalazły się publikacje: Magdaleny Grochowskiej „W czasach szaleństwa. Hertz. Fiłosofow. Stempowski. Moltke”, Justyny Kowalskiej-Leder „Nie wiem, jak ich mam cenić... Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów”,Erica Karpelesa „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza”, Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej, Lecha Aleksego Suchomłynowa „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”, Piotra M. Majewskiego „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”,Włodzimierza Mędrzeckiego „Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939” oraz Marka Hańderka „Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego”.

W toku dyskusji i głosowania wyłoniono laureata, którym został Piotr M. Majewski za książkę pt. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu” (Krytyka Polityczna, Warszawa 2019). Jej bohaterem jest słynny kryzys czechosłowacki 1938 prowadzący do „zdrady monachijskiej”. W uzasadnieniu wyboru podkreślono oryginalność konstrukcji i wnikliwość ocen autora, który niczym dziennikarz prowadzący program telewizyjny prowadzi nas do kilkunastu miast Czechosłowacji i Europy, w których działy się kluczowe wydarzenia przesądzające o dynamice kryzysu, emocjach i końcowym rezultacie. Jako zalety książki wskazano rozległą bazę źródłową oraz atrakcyjną narrację. Kapituła postanowiła również przyznać nagrody honorowe, które w tym roku otrzymali Paweł Kowal za książkę „Testament Prometeusza”oraz kwartalnik „Akcent”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wręczenie Nagrody im. Jerzego Giedroycia oraz nagród honorowych odbędzie się w innym terminie, lecz symbolicznie nagrody te zostały wręczone podczas cyklu wydarzeń „Jerzy Giedroyc. W 20. rocznicę śmierci”. Międzynarodowa konferencja, której organizatorem była Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, odbyła się w formule zdalnej 21 października br. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    23 października 2020