Aktualności

Legia Akademicka w Anakondzie 2016

Mamy zaszczyt poinformować, że Legia Akademicka Oddział Terenowy UMCS znalazła się w gronie stowarzyszeń proobronnych, które wezmą udział w międzynarodowym ćwiczeniu poligonowym NATO – ANAKONDA 2016. Pluton Legii Akademickiej będzie realizował zadania adekwatne dla tych, które przewiduje koncepcja dla mającej powstać Obrony Terytorialnej.

Zapraszamy serdecznie na uroczysty przegląd pododdziału mającego wziąć udział w ćwiczeniu, który odbędzie się 3 czerwca 2016 r. o godzinie 14.00 na dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Podczas uroczystości oficjalnie powołany zostanie Odziały Terenowy LA UMCS.

ANAKONDA 16 jest szóstą edycją ćwiczenia, trzecią w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP w 2016 r. i prowadzone będzie w dniach 7-17 czerwca br.

Celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu jest funkcjonowanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza.

Ćwiczenie realizowane będzie w 7 głównych lokalizacjach w międzynarodowej strukturze dowodzenia. W czterech komponentach: lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych, ćwiczyć będzie 31 000 żołnierzy, w tym ok. 12 000 żołnierzy polskich. Zaangażowane zasoby sprzętowe to 3000 różnego rodzaju pojazdów, 105 statków powietrznych oraz 12 okrętów marynarki wojennej.

W wymiarze międzynarodowym w ćwiczeniu ANAKONDA-16 udział wezmą żołnierze z osiemnastu państw członkowskich NATO i pięciu państw Partnerstwa dla Pokoju oraz dwóch elementów sojuszniczych struktur dowodzenia.

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2016