Aktualności

International Music Performance ZUSS x UMCS

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS w partnerstwie z Centrum Promocji UMCS, Akademickim Centrum Kultury i Mediów „Chatka Żaka” oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia dr Eweliną Panas organizują muzyczne wydarzenie dla studentów zagranicznych.

Przez miesiąc studenci różnych narodowości będą pracować z profesjonalnym instruktorem nad spektaklem muzycznym składającym się z piosenek z ich regionów. Warsztaty będą się odbywać raz w tygodniu, dla każdej grupy. W rezultacie wszystkie zespoły zostaną połączone i stworzą musical z zebranych utworów. Spektakl zostanie zaprezentowany 12 czerwca 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka" oraz 25 czerwca w Ogrodzie Botanicznym UMCS, gdzie tego dnia studenci wystąpią dla zwiedzających to miejsce.

Głównymi celami wydarzenia są: integracja międzynarodowa, wymiana kulturowa, wzrost świadomości muzycznej wśród studentów zagranicznych, nauka gry na instrumentach.

- Bardzo się cieszymy, że udało nam się stworzyć wspólne wydarzenie dla studentów zagranicznych, którzy są częścią naszej akademickiej rodziny. Gdy tworzyliśmy ten projekt, przyświecała nam myśl, aby studenci mogli się przede wszystkim zintegrować, ponieważ ich kontakty zostały mocno ograniczone przez pandemię COVID-19, ale i wynieśli z tego wspólnie spędoznego czasu nowe umiejętnosci - gry na instrumentach muzycznych czy pracy nad swoim głosem. Wszytskie warsztaty będa odbywać się z zachowaniem panującego reżimu sanitarnego - mówi Maciej Cieciora, Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Marketingu ZUSS UMCS.

Wydarzenie jest finansowane z Nardowej Agencji Wymian Akademickich.

Więcej informacji o wydarzeniu

Zaproszenie do udziału

Formularz zgłoszeniowy dla studentów zagranicznych


Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 maja 2021