Aktualności

Hubert Mielnik laureatem konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr Hubert Mielnik zdobył I miejsce w I edycji konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Prawa. Nagrodzona publikacja „Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944” została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin 2020).

Serdecznie gratulujemy!

Monografia dostępna jest w internetowej księgarni Wydawnictwa UMCS:

Wybór tematu jest – moim zdaniem – trafny z wielu względów. Przede wszystkim obejmuje ważne zagadnienie ustrojowe i prawne związane z krótkim, ale intensywnym i zarazem nadzwyczajnym z punktu widzenia funkcjonowania organów i instytucji okresem w dziejach państwa. Jest to temat w niewielkim stopniu opisany w polskiej literaturze naukowej. Sądownictwo polskie (nieniemieckie) […] nie było wcześniej przedmiotem opracowań monograficznych. Praca Huberta Mielnika w pewnych aspektach ma więc nowatorski charakter. [...] Myślę, że książka [...] może być lekturą nie tylko dla znawców historii ustroju i prawa, ale również dla mniej wyrobionych czytelników, którzy nie są znawcami epoki.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej, prof. UAM


Inicjatywa badania organizacji sądownictwa polskiego (nieniemieckiego) przez pryzmat ówczesnych przepisów prawa materialnego i procesowego, stosowanych w praktyce sądowej, jest niezwykle cenna. [...] Temat jest trudny, dlatego tak długo czekał na swojego badacza – i doczekał się z bardzo zadowalającym skutkiem. [...] Książka w istotny sposób wzbogaca stan badań nad historią prawa polskiego okresu wojennego na ważnym fragmencie terytorium państwa polskiego.

Z recenzji dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2023