Aktualności

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego - transmisja online

Program transmisji konferencji NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Łódź 25 maja 2017

25.05 czwartek

 • 9.30–9.45 Oficjalne otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Rektor Politechniki Łódzkiej

 • 9.45–10.30 Wystąpienie programowe

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 10.30–12.10 Sesja międzynarodowa Finansowanie szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym
 • 12.45–14.15 PANEL I Modele finansowania uczelni publicznych
 • 15.30–16.50 PANEL II Parametry finansowania uczelni

26.05 piątek

 • 9.00–9.30 Wystąpienie otwierające - dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu, MNiSW
 • 9:30–10:00 Wystąpienie tematyczne Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej nauki Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny
 • 10.00–11.50 PANEL III Rola finansowania doskonałości
 • 11.50–12.50 PANEL IV System stypendiów i kredytów dla studentów

Szczegółowy program konferencji i transmisja online: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lodz-25-26-05-2017/ 

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  24 maja 2017