Aktualności

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS z radością informuje, że dzięki naszym staraniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało naszej uczelni 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Egzaminy koordynowane będą przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, w której skład wchodzą wybitni naukowcy z całej Polski, zaangażowani w działalność glottodydaktyczną i członkowie czterech ministerstw: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkiem nowo powołanej Komisji została Dyrektor CJKP dr hab. Anna Dunin-Dudkowska.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą w naszej placówce według harmonogramu ustalonego przez ww. Komisję. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Najbliższe egzaminy na poziomie B1 i B2 odbędą się w Centrum Certyfikacji Języka Polskiego jako Obcego przy CJKP UMCS w terminie: 3-4 września 2016 r. Szczegółowe informacje na temat egzaminów znajdą się w najbliższym czasie na stronie CJKP UMCS: www.cjkp.umcs.lublin.pl w zakładce „Certyfikacja”.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2016