Aktualności

Dzień Drzwi Otwartych UMCS w Baku

9 marca 2019 r. w Baku odbył się po raz pierwszy Dzień Drzwi Otwartych UMCS.

Fot. Marcin Gołębiowski

Tamtejsza młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni i możliwościami kształcenia w Polsce, uczestnicząc w prezentacjach, warsztatach, spotkaniach oraz indywidualnych konsultacjach z przedstawicielami UMCS. Uczniowie i studenci z Azerbejdżanu napisali także test Faces of Poland sprawdzający ich wiedzę o Polsce. Laureaci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty kształcenia na naszym Uniwersytecie.

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem oraz spotkało się z entuzjazmem i przychylnym nastawieniem młodych Azerbejdżanów, wyrażających żywe zainteresowanie studiami w Polsce. Dodatkowo nasza delegacja odbyła spotkania z Ambasadorem RP w Azerbejdżanie oraz władzami jednego z najlepszych uniwersytetów w Baku.

Dzień UMCS został zorganizowany w ramach projektu Misja Azerbejdżan finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2019