Aktualności

Chorwacki na wakacje i nie tylko – zapisy na warsztaty

Ruszyły zapisy na warsztaty z praktycznej nauki języka chorwackiego pn. „Chorwacki na wakacje i nie tylko”. Serdecznie zapraszamy!

Opiekun warsztatów: dr hab. Peter Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów: Nabycie umiejętności posługiwania się językiem chorwackim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowej z zakresu realiów chorwackich regionu bałkańskiego.

Uczestnicy: Osoby z zerową lub elementarną znajomością języka chorwackiego, planujące krótkoterminowy wyjazd do Chorwacji w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania: 30 h (10 spotkań x 3 h). Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od godz. 16:30. Istnieje możliwość zmiany dni i godzin warsztatów, po konsultacji z grupą.

Terminy zajęć: od 22 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.

Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po chorwacku między innymi w następujących obszarach: komunikacja w sferze relacji interpersonalnych, zakwaterowanie, czas wolny, handel, wyżywienie, zabytki i zachowania społeczne.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatów uczestnik m.in.:

  • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia;
  • rozumie, zna i potrafi używać prostych zdań, nazw i wyrażeń, aby opisać np. miejsce, gdzie mieszka, skorzystać z pomocy medycznej, załatwić sprawę w banku, sprawdzić pogodę lub termin w kalendarzu;
  • potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na formularzu w hotelu.

Ponadto pozna zachowania codzienne i zwyczaje Chorwatów, a także chorwackie zabytki z listy UNESCO.

Miejsce odbywania warsztatów: Wydział Humanistyczny UMCS

Cena: 250,00 zł brutto (obejmuje udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów)

Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119 z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatów.

Opłatę za kurs językowy należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć kursu.

Termin i warunki rekrutacji: formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 26 maja drogą elektroniczną lub osobiście na adres:
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Rektorat, X piętro, pok. 1002
kursy.bku@umcs.pl

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS


Informacji udziela:

Kamila Pękala, Edyta Tylega
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
(Rektorat, X piętro, pok. 1002)
tel. 81 537 58 45
kursy.bku@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2017