Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Granty i stypendia (luty 2017)
08.02.2017

Granty i stypendia (luty 2017)

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z najnowszą ofertą grantów i stypendiów dla naukowców. więcej
PRACOWNIK Stypendia dla młodych naukowców
03.02.2017

Stypendia dla młodych naukowców

Od 1 lutego do 31 marca 2017 roku można składać w systemie OSF wnioski o stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
PRACOWNIK Konkurs POWER: Programy stażowe dla studentów
02.02.2017

Konkurs POWER: Programy stażowe dla studentów

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Działania... więcej
PRACOWNIK Program LIDER - konkurs
31.01.2017

Program LIDER - konkurs

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER. więcej
PRACOWNIK Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016
31.01.2017

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016. więcej
PRACOWNIK Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego
26.01.2017

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Komunikat adresowany do pracowników UMCS, których planowane dochody na rok 2017 ze wszystkich źródeł przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę skali podatkowej więcej
PRACOWNIK Broszura „Student z autyzmem w społeczności akademickiej”
25.01.2017

Broszura „Student z autyzmem w społeczności akademickiej”

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą „Student z autyzmem w społeczności akademickiej”. Znajdziecie w niej Państwo najważniejsze informacje dotyczące autyzmu, a także wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych dla tej grupy studentów. więcej
PRACOWNIK Jak znaleźć konkurs w Programie Horyzont 2020?
16.01.2017

Jak znaleźć konkurs w Programie Horyzont 2020?

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z informacjami o metodach wyszukiwania konkursów w programie Horyzont 2020 na portalu Participant Portal. więcej
PRACOWNIK Zmiana kategorii zaszeregowania pracowników UMCS
16.01.2017

Zmiana kategorii zaszeregowania pracowników UMCS

Poniżej przedstawiamy treść Pisma Okólnego Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. więcej
15