Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego
07.03.2016

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, iż od dnia 2 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 14 roku życia na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. więcej
PRACOWNIK Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego
03.03.2016

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie dodatkowego wynagrodzenia pracowniczego z dnia 3 marca 2016 r. więcej
PRACOWNIK Zapisy na vouchery - bilety do kina dla pracowników
03.03.2016

Zapisy na vouchery - bilety do kina dla pracowników

Biuro Socjalne informuje, że prowadzi zapisy na vouchery – bilety do kina o przedłużonym terminie ważności dla pracowników UMCS. więcej
PRACOWNIK Postępowanie certyfikacyjne dla e-nauczycieli
02.03.2016

Postępowanie certyfikacyjne dla e-nauczycieli

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA)to organizacja pozarządowa, która już od dziesięciu lat działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Stowarzyszenie podejmuje istotne dla środowiska akademickiego... więcej
PRACOWNIK Konkurs PO WER - Szkolenia medialne dla pracowników sądów...
02.03.2016

Konkurs PO WER - Szkolenia medialne dla pracowników sądów i prokuratury

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi... więcej
PRACOWNIK Nowe Programy Kształcenia – konkurs PO WER
29.02.2016

Nowe Programy Kształcenia – konkurs PO WER

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu... więcej
PRACOWNIK Wprowadzanie danych do systemu SAP - HR Pensum
29.02.2016

Wprowadzanie danych do systemu SAP - HR Pensum

Ogłoszenie Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. więcej
PRACOWNIK Współpraca ponadnarodowa PO WER - konkurs
25.02.2016

Współpraca ponadnarodowa PO WER - konkurs

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,... więcej
PRACOWNIK Ogłoszenie wyborcze - pracownicy działaln. wydawn.
25.02.2016

Ogłoszenie wyborcze - pracownicy działaln. wydawn.

Zapraszamy do zapozniania się z Komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej. więcej
PRACOWNIK Ogłoszenie wyborcze - pracownicy adm. i obsługi
25.02.2016

Ogłoszenie wyborcze - pracownicy adm. i obsługi

Zapraszamy do zapozniania się z Komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej. więcej
13