Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Szkolenia dla doktorantów i młodych naukowców
02.02.2015

Szkolenia dla doktorantów i młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w zagranicznych dwutygodniowych szkoleniach dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu... więcej
PRACOWNIK 20 mln euro na humanistykę
26.01.2015

20 mln euro na humanistykę

NCN oraz HERA rozpoczynają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. "Uses of the Past". więcej
PRACOWNIK Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców
13.01.2015

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertami stypendialnymi na rok 2015. więcej
PRACOWNIK Aktualne oferty stypendiów i szkoleń dla naukowców
13.01.2015

Aktualne oferty stypendiów i szkoleń dla naukowców

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Miedzynarodowej zaprasza do zapoznania się z bieżącymi informacjami nt. ogłoszonych szkoleń oraz stypendiów naukowych. więcej
PRACOWNIK Nowy system finansowania jednostek naukowych
07.01.2015

Nowy system finansowania jednostek naukowych

Informujemy, że 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków... więcej
PRACOWNIK Komunikat ws. profilaktycznej opieki zdrowotnej
07.01.2015

Komunikat ws. profilaktycznej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że UMCS podpisał umowę na świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uczelni na rok 2015 z Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (ul. Langiewicza 6A). W związku z... więcej
10