Aktualności

Aktualności

BIZNES Zaproszenie do składania ofert / ubezpieczenie grupowe...
10.07.2017

Zaproszenie do składania ofert / ubezpieczenie grupowe pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest wybór zakładu ubezpieczeń, z którym Zamawiający, na warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie ostatecznej, zawrze umowę ubezpieczenia grupowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i innych osób... więcej
PRACOWNIK Współpraca bilateralna z Tajpej
10.07.2017

Współpraca bilateralna z Tajpej

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do wnioskowania o projekty we współpracy z Tajwanem w konkursie Polskiej Akademii Nauk. więcej
CENTRUM PRASOWE Wystawa "1+5" w Centrum Kultury i Sztuki...
07.07.2017

Wystawa "1+5" w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa

4 lipca br. w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS odbył się wernisaż wystawy „1+5”. Jest to kontynuacja większej ekspozycji „Exhibition of Poland Art Works 5+1”, która obecnie znajduje się w Green Pharmaceutical Art Museum w Hangzhou.... więcej
PRACOWNIK Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku dzieci
06.07.2017

Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku dzieci

Komunikat Biura Socjalnego dotyczący przyznania refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS więcej
KANDYDAT Społeczeństwo informacyjne - nowy kierunek na UMCS
06.07.2017

Społeczeństwo informacyjne - nowy kierunek na UMCS

Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i w Polsce, kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek... więcej
OGÓLNY Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals
05.07.2017

Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals. Stosowną umowę w tej sprawie pomiędzy Zhejiang University of Technology i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisali... więcej
CENTRUM PRASOWE Związek Uczelni Lubelskich - konferencja prasowa
05.07.2017

Związek Uczelni Lubelskich - konferencja prasowa

Informację o powołaniu Związku Uczelni Lubelskich przekazali Rektorzy trzech uczelni wyższych: UMCS, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, podczas wczorajszej (4.07.) konferencji prasowej odbywającej się w Sali Senatu UMCS. więcej
PRACOWNIK Ostatnie wolne miejsca na kolonie letnie w Czarnogórze
05.07.2017

Ostatnie wolne miejsca na kolonie letnie w Czarnogórze

Biuro Socjalne informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na kolonie letnie w Czarnogórze dla dzieci pracowników UMCS. Wypełnione karty kolonijne (wydrukowana dwustronnie w orientacji poziomej) należy składać w pokoju 1006 w Rektoracie (X piętro). więcej
KANDYDAT Zapisy na kursy przygotowawcze do matury
04.07.2017

Zapisy na kursy przygotowawcze do matury

Zapraszamy na kursy przygotowawcze do matury, które są kontynuacją kursów organizowanych przez Fundację UMCS. więcej
5